Videohry sú vo svete práce čoraz lepšie vnímané

Štúdia vykonaná Censuswide pre YouTube zistila, že 59 % náborových pracovníkov opýtaných v Spojených arabských emirátoch, Saudskej Arábii, Španielsku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve uprednostňuje najímanie kandidátov, ktorí sú hráči. 

Výsledky prieskumu uskutočneného vo Francúzsku naznačujú, že uchádzači o zamestnanie, ktorí preukazujú svoje nadobudnuté zručnosti prostredníctvom videohier, získali od náborových pracovníkov veľkú pochvalu. Konkrétne 56 % zamestnávateľov uviedlo, že na nich takíto kandidáti obzvlášť zapôsobili. Je to preto, že títo ľudia majú kultivované zručnosti, ako je strategické myslenie, riešenie problémov, udržiavanie pokoja pod tlakom a efektívna komunikácia. 

Samotní hráči tiež uznávajú výhody svojej zábavy, pričom 60 % uviedlo, že interakcia s ostatnými hráčmi na platformách ako YouTube im pomohla získať väčšiu sebadôveru. Spomedzi respondentov vo veku 18 až 26 rokov 47 % tvrdilo, že majú väčšiu sebadôveru pri riešení problémov súvisiacich s prácou. Zamestnávatelia pripisujú tomuto atribútu vysokú hodnotu, pričom 67 % francúzskych náborových pracovníkov uviedlo, že mladí uchádzači o prácu (do 25 rokov) v posledných piatich rokoch čoraz častejšie vo svojich životopisoch uvádzali hry ako hobby. 

Photo Credits : Photography Sean Do / Unsplash © 

With ETX / DailyUp

Najpopulárnejšie hry

Zatvoriť

Výsledky vašeho vyhledávání